1
تاریخچه و معرفی کمپانی هواوی

هواوی یک کمپانی یکسری ملیتی است که مسئله فعالیت اصلی‌اش کانال , امکانات ارتباطی و ارایه سرویس ها است . اگر چه که عموم ایرانیان هواوی را تحت عنوان کمپانی چینی آفریننده تلفن همراه موبایل می شناسند و گوشی تلفن همراه هواوی برای ایرانیان از سایر زمینه‌های فعالیت گروه هواوی پررنگ خیس است . بنابر مطالب پخش شده در ویکی پدیا ( اکونومیست ) , هواوی شرایط کنونی مطرح

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments